توقف موقت فعالیت

مشتریان گرامی به علت نوسانات ارز و عدم تامین کالا مجبور به توقف فعالیت خود شدیم ... پر قدرتتر بازخواهیم گشت .... از همراهی شما سپاسگزاریم